Portál o technologiích a vývoji

Grafika – histogram

Histogram je speciální typ grafu, který vyjadřuje hodnotu jasu v obrázku, černou zpravidla vyjadřujeme vlevo a bílou vpravo. Hodnoty sloupců vyjadřují počet pixelů dané hodnoty jasu v grafu. Zjednodušeně řečeno se jedná o graf rozložení „jasů“ v obrázku. 1. Načteme si obrázek a uložíme jej s datovým typem BufferedImage. 2. Deklarujeme a naalokujeme si pole […]

15.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Bezierova křivka

Beziérova křivka je jedna ze základních aproximačních křivek (= křivka neprochází zadanými body, ale snaží se jim co nejvěrnějsi přiblížit. Algoritmus pro Bezierovu křivku je poměrně snadný, k výpočtu hodnot (bodů, osa x a osa y) využívá tzv. Bernsteinovy polynomy. My si ukážeme jak vypočítat a nakreslit křivku 3 řádu. Základem je tedy stanovení 4 […]

14.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Bresenhamův algoritmus – úsečka

Bresenhamův algortimus je jedním ze základních algoritmů pro vykreslování dvourozměrných objektů do rastrové mřížky. Na rozdíl od algoritmu DDA by měl být rychlejší, využívá totiž celočíselnou aritmetiku (DDA využívá desetinných čísel, které jsou před vykreslením zaokrouhleny, což zbytečně zabírá čas). Bresenhamuv algoritmus využívá tzv. predikce, která laicky řečeno rozhoduje, která z nasledujících možností vykreslení bodu […]

12.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – distribuce chyby

V tomto článku o progamování základních algoritmů počítačové grafiky, si ukážeme, jak naprogramovat jednu z metod převodu barevného rozsahu obrázku do 2 barev, konkrétně metodu zvanou „Distribuce chyby“. Princip metody je velmi jednoduchý, využívá metody prahování, tzn. je nastaven určitý práh, hodnota RGB, která pŕesáhne tento práh je nastavena na černou a hodnota, která je […]

Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře