Portál o technologiích a vývoji

Grafika – barevný přechod

Tento článek by měl být poměrně jednoduchý k pochopení. Vysvětluje princip jak udělat plynulý přechod od jedné barvy k druhé. Tzn. někde uprostřed komponenty dojde ke kolizi dvou barev a jedna se změní v druhou. Barevný přechod samozřejmně nemusíte aplikovat jen na pozadí komponenty, ale můžete jej použít třeba při vykreslování úsečky Brasenhamovým algoritmem. 1. […]

19.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Lagrangeova křivka

Lagrangeova křivka patří k nejstarším pokusům o spojení bodů křivkou. Jedná se o interpolační křivku (narozdíl od Fergusonovi a Bezierovi křivky, které jsou aproximační), tzn. že prochází přímo zadanými body. V našem připadě dovolíme uživateli zadat libovolných, předem zadaný, počet bodů. Existuje i možnost vykreslovat křivku znovu pokaždé, kdy uživatel zadá další bod, tato úprava […]

Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – kreslení v XOR módu

Kreslení v XOR módu je poměrně jednoduchou, ale o to více důležitou látkou k pochopení. XOR mód umožňuje opětovným překreslením získat barvu původní. Jedná se o velmi jednoduchý „algoritmus“, nebudeme jej zde tolik rozebírat, avšak trocha teorie není nikdy na škodu: Při kreslení v tomto režimu je výsledný pixel kombinací podkladu a kresleného obrazu. 1. […]

18.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – ořezávání úsečky – Liang-Barsky

Dnes si naprogramujeme aplikaci, která nám bude ořezávat úsečky o hrany konvexního mnohoúhelníku. Využijeme k tomu algoritmu Liang-Barsky. Algoritmus je založen na tom, že hrany obdélníkového okna mají triviální normály. 1. Nejprve si náhodně vygenerujeme úšečky, aby bylo co ořezávat, k tomu využijeme funkci Random() z knihovny java.util.Random, kterou je nejprve potřeba importovat. Úsečky samozřejmně […]

Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – otáčení obrázku

Otáčení obrázku patří mezi často požívané transformace rastrové grafiky. Rozlišujeme dva typy otáčení, dopředné, kdy se prochází pixely původního obrázku a k nim se hledá nová poloha a nebo zpětné, kde je to naopak, v novém rastru se k novým pixelům hledají původní. Dopředný algoritmus je jednodušší, ale dochází při jeho aplikaci k chybě, otáčením […]

16.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře