Portál o technologiích a vývoji

Grafika – barevný přechod

Autor: Redakce ZdrojovyKod.cz Datum: 19.2.2011 Počet shlédnutí: 1 351 092x

Tento článek by měl být poměrně jednoduchý k pochopení. Vysvětluje princip jak udělat plynulý přechod od jedné barvy k druhé. Tzn. někde uprostřed komponenty dojde ke kolizi dvou barev a jedna se změní v druhou. Barevný přechod samozřejmně nemusíte aplikovat jen na pozadí komponenty, ale můžete jej použít třeba při vykreslování úsečky Brasenhamovým algoritmem.

1. Deklarujeme si proměnné, které budeme v průběhu potřebovat

 int r1,g1,b1,r2,g2,b2;

2. Zjistíme a uložíme příslušné barevné kanály (RGB) barvy1 a barvy2

    r1 = barva1.getRed();
    g1 = barva1.getGreen();
    b1 = barva1.getBlue();

    r2 = barva2.getRed();
    g2 = barva2.getGreen();
    b2 = barva2.getBlue();

3. Vypočítáme delty (rozdíly) barev, potřebujeme je vtěsnat na okno, proto rozdíl ještě podělíme šířkou okna (délkou úsečky atd.)

    float dr = (r2 - r1) / (float) getWidth();
    float dg = (g2 - g1) / (float) getWidth();
    float db = (b2 - b1) / (float) getWidth();

4. Následně už jen vybarvujeme (v tomto případě vertikální čarou) příslušnou barvou.

    float red = r1;
    float green = g1;
    float blue = b1;

    for(int i = 0; i < getWidth();i++){
      g.setColor(new Color (Math.round(red), Math.round(green), Math.round(blue)));
      g.drawLine(i, 0, i, getHeight());
      red = red + dr;
      green = green + dg;
      blue = blue + db;
    }

Výsledek může vypadat například takto:

Barvy můžeme i nechat volit uživatele, do metody onMouseClicked můžeme umístnit kód:

 barva1 = JColorChooser.showDialog(rootPane, "vyber barvu 1", barva1);

Který nám otevře dialog pro výběr barvy, barva1 v parametru obsahuje barvu původní, proměnná barva1 do které ukládáme obsahuje barvu vybranou.

Žádné komentáře

Poslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.