Portál o technologiích a vývoji

Obrázky ve webových aplikacích – Upload souboru

Při tvorbě webových aplikací se nejednou dostaneme do situace, kdy budeme chtít uživatelům umožnit nahrání obrázku z jejich počítače na server. V případě tvorby nějakého upload serveru nejspíš nebudeme potřebovat kromě procedury samotného uložení na server nic dalšího. Jenže to není obvyklý scénář. Jakmile bude potřeba umožnit nastavení uživatelova avataru, nebo tvorby galerie, bude také potřeba obrázky […]

12.9.2013 Adam Klvač komentáře (2)

Grafika – barevný přechod

Tento článek by měl být poměrně jednoduchý k pochopení. Vysvětluje princip jak udělat plynulý přechod od jedné barvy k druhé. Tzn. někde uprostřed komponenty dojde ke kolizi dvou barev a jedna se změní v druhou. Barevný přechod samozřejmně nemusíte aplikovat jen na pozadí komponenty, ale můžete jej použít třeba při vykreslování úsečky Brasenhamovým algoritmem. 1. […]

19.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Lagrangeova křivka

Lagrangeova křivka patří k nejstarším pokusům o spojení bodů křivkou. Jedná se o interpolační křivku (narozdíl od Fergusonovi a Bezierovi křivky, které jsou aproximační), tzn. že prochází přímo zadanými body. V našem připadě dovolíme uživateli zadat libovolných, předem zadaný, počet bodů. Existuje i možnost vykreslovat křivku znovu pokaždé, kdy uživatel zadá další bod, tato úprava […]

Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – kreslení v XOR módu

Kreslení v XOR módu je poměrně jednoduchou, ale o to více důležitou látkou k pochopení. XOR mód umožňuje opětovným překreslením získat barvu původní. Jedná se o velmi jednoduchý „algoritmus“, nebudeme jej zde tolik rozebírat, avšak trocha teorie není nikdy na škodu: Při kreslení v tomto režimu je výsledný pixel kombinací podkladu a kresleného obrazu. 1. […]

18.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – ořezávání úsečky – Liang-Barsky

Dnes si naprogramujeme aplikaci, která nám bude ořezávat úsečky o hrany konvexního mnohoúhelníku. Využijeme k tomu algoritmu Liang-Barsky. Algoritmus je založen na tom, že hrany obdélníkového okna mají triviální normály. 1. Nejprve si náhodně vygenerujeme úšečky, aby bylo co ořezávat, k tomu využijeme funkci Random() z knihovny java.util.Random, kterou je nejprve potřeba importovat. Úsečky samozřejmně […]

Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře