Portál o technologiích a vývoji

Grafika – otáčení obrázku

Otáčení obrázku patří mezi často požívané transformace rastrové grafiky. Rozlišujeme dva typy otáčení, dopředné, kdy se prochází pixely původního obrázku a k nim se hledá nová poloha a nebo zpětné, kde je to naopak, v novém rastru se k novým pixelům hledají původní. Dopředný algoritmus je jednodušší, ale dochází při jeho aplikaci k chybě, otáčením […]

16.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Fergusonova (Hermitovská) křivka

Fergusonova (Hermitovská) křivka je jednou z nejčastěji používaných aproximačních křivek. Narozdíl od Bezierovi křivky neni zadana 4 body, ale dvoumi řídícími body (P0 a P1) a dvoumi tečnými vektory (P’0 a P’1). Křivka vychází z bodu P0 ve sméru vektoru P’0 a končí v bodě P1 ve směru vektoru P’1. Křivka je vyjádřena touto rovnicí: […]

Redakce ZdrojovyKod.cz komentáře (2)

Grafika – histogram

Histogram je speciální typ grafu, který vyjadřuje hodnotu jasu v obrázku, černou zpravidla vyjadřujeme vlevo a bílou vpravo. Hodnoty sloupců vyjadřují počet pixelů dané hodnoty jasu v grafu. Zjednodušeně řečeno se jedná o graf rozložení „jasů“ v obrázku. 1. Načteme si obrázek a uložíme jej s datovým typem BufferedImage. 2. Deklarujeme a naalokujeme si pole […]

15.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Bezierova křivka

Beziérova křivka je jedna ze základních aproximačních křivek (= křivka neprochází zadanými body, ale snaží se jim co nejvěrnějsi přiblížit. Algoritmus pro Bezierovu křivku je poměrně snadný, k výpočtu hodnot (bodů, osa x a osa y) využívá tzv. Bernsteinovy polynomy. My si ukážeme jak vypočítat a nakreslit křivku 3 řádu. Základem je tedy stanovení 4 […]

14.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře

Grafika – Bresenhamův algoritmus – úsečka

Bresenhamův algortimus je jedním ze základních algoritmů pro vykreslování dvourozměrných objektů do rastrové mřížky. Na rozdíl od algoritmu DDA by měl být rychlejší, využívá totiž celočíselnou aritmetiku (DDA využívá desetinných čísel, které jsou před vykreslením zaokrouhleny, což zbytečně zabírá čas). Bresenhamuv algoritmus využívá tzv. predikce, která laicky řečeno rozhoduje, která z nasledujících možností vykreslení bodu […]

12.2.2011 Redakce ZdrojovyKod.cz Žádné komentáře